شماره مطلب: 24363
مدیرآموزش وپرورش شهرستان اسدآبادخبرداد

کسب رتبه برترکشوری معلم پژوهنده توسط امین جلیلونددبیرمدارس شهرستان اسدآباد

امین جلیلونددبیرساعی وتلاشگرمدارس شهرستان اسدآبادموفق به کسب رتبه برترکشوری معلم پژوهنده گردید.

به گزارش سازمان بسیج فرهنگیان استان همدان به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اسدآباد، رحمان سجادی مدیراداره شهرستان اظهار کرد: اثر اقدام پژوهی امین جلیلوند،دبیرساعی وتلاشگرمدارس شهرستان با عنوان «چگونه توانستم با بهره‌گیری از رویکردهای مبتنی بر نظریات ساخت‌ و سازگرایی، عملکرد دانش‌آموزان را در درس ریاضی بهبود بخشم» توانست رتبه برتر کشوری معلم پژوهنده را دربین آثارمعلمان کشورکسب نماید سجادی افزود: اجرای برنامه معلم پژوهنده موجب میشودمعلمان از شیوه‌های پژوهشی، نسبت به شناخت مسائل و ابداع روش‌های نوین و مؤثر برای آموزش و یادگیری در کلاس درس، دقت و حساسیت بیشتری از خود نشان دهند و در مراحل مختلف آموزش بصورت موثرومفیدازاین روشهاوتجارب ارزشمندبهره مندشوند. سجادی این موفقیت رابه همکارساعی وتلاشگرامین جلیلوندوجامعه فرهنگیان تبریک گفت واز زحمات وتلاشهای وی درکسب رتبه برترکشوری تقدیروتشکرنمود.

مقالات