رئیس سازمان بسیج فرهنگیان سپاه انصارالحسین(ع) همدان:
رئیس سازمان بسیج فرهنگیان سپاه انصارالحسین(ع) همدان گفت: آموزش و پرورش باید در گام دوم انقلاب در موضوع شأن و جایگاه معلم شعارها را برای همیشه زمین بگذارد که خواسته زیادی هم نیست.
سازمان بسیج فرهنگیان سپاه انصار الحسین (ع) استان همدان برگزار می کند
1
2
3
4

مقالات